‘Commedia (Un Xoguete para Goldoni)’, o con la risa como meta (25 años después)

BUTACA EN ANFITEATRO

commediacartel.jpg

Espectáculo en lengua gallega

La 34ª edición de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia acogió la recuperación de Commedia, emblemático espectáculo para la historia del teatro gallego, escrito y dirigido por Cándido Pazó, que se estrenase hace 25 años en este mismo festival y que entonces se acogió con grandísimo éxito tanto en Galicia como en todo el resto de España y parte del extranjero. Ahora, Contraproduccións recupera la función contando prácticamente con el mismo elenco que la estrenase hace un cuarto de siglo, dispuesta a emprender extensa gira para recuperar el éxito de entonces no solo para aquellas generaciones de público que no pudimos verla, sino también para los que la quieran recuperar. De la misma manera que en el momento de su estreno, el Auditorio del Castillo acogió esta recuperación, que a punto estuvo de quedar lastrada por una inoportuna llovizna que cayó en los momentos…

View original post 1.676 palabras máis

mudanzas

O blog muda de sitio. Hai tempo que o fixo, pero só me lembraron que non avisei da mudanza.
Agora está en

http://avelinogonzalez.gal/blog/

Bicos e todo o degaro de que me acompañedes na nova nave!!!

El blog se muda. Ya hace tiempo que se mudó, pero solo hoy me recordaron que no había avisado.
Ahora está en

http://avelinogonzalez.gal/blog/

Muchos besos y todo el ansia de que me acompañéis en la nueva nave!!!

BLOGME TENDAL CCXXII: Que fixo o pantalón?


blogme 222
icon englandicon porticon cataláicon esp
Toda a roupa ben estendidiña, a xeito, como ten que ser. Agás os trapos que xa son trapos, andan como trapos, trátanse como trapos, e téndense como trapos, xa que logo.
Pero ese pantalón de chándal… coitado. Aí arrebolado, pendente dunha pinza só… e mira que non falta corda onde tender!
Coitado do pantalón. Algo farías ti, ou quen te tendeu é mala persoa!

icon espToda la ropa bien estendidita, como tiene que ser. Excepto los trapos que ya son ellos trapos, andan como trapos, se tratan como trapos, y se tienden como trapos, en consecuencia.
Pero ese pantalón de chándal… pobre. Ahí tirado, pendiente de una pinza sólo… y mira que no falta cuerda donde tender!
Pobre pantalón. Algo harías tú, o quien te tendió es mala persona! icon pinza

icon cataláTota la roba be estesa, com ha de ser. Excepte els draps que ja són ells draps, viuen com a draps, son tractats com a draps, i son esteses, en conseqüència, com a draps.
Però aquests pantalons de xandall… pobrets. Aquí tirats, pendents d’una pinça només… i mira que no manca corda on tendir!
Pobrets els pantalons. Alguna cosa faries tu, o qui et va tendir és una persona dolenta! icon pinza

icon portToda a roupa bem estendidinha, com jeito, como tem que ser. Excepto os trapos que já são eles trapos, andam como trapos, sao tratados como trapos, e estendem-se como trapos, por tanto.
Mas essa calça de chándal, coitada. Aí arrebolada, pendente de um pregador só… e mira que não falta corda onde estender!
Pobre calça. Algo farias tu, ou quem te tendeu é má pessoa!icon pinza

icon englandThe whole clothes hung up well, in the right way. Except the rags that, well, they are rags, they are treated as rags, and are hung up as rags, of course.
But these trakie trousers… poor ones. Cramped, just a clamp… And there are even more rope to hung clothes up!
Poor trousers. You would have made something, or the one who hang you up is a bad person! icon pinza

BLOGME TENDAL CCXXI: Unha… barca

O pase de diapositivas require JavaScript.


icon englandicon porticon cataláicon esp
Esta brancura inmaculada foi tendida soa. Afastada do coitado peluche que está ó seu carón, de costas, deitado na corda, sen entender que carallo fai aí, onde non pode xogar.
Se foi tendida sóa, é que foi lavada soa, a man. Nunha tina, no lavadeiro, no lavabo ou na pileta da louza. As mans trataron cada parte desta roupa ca intensidade necesaria para que quedase limpa e non se estragase. Prenda coidada é prenda querida. Lavado a man é lavado persoalizado, amoroso e coidado.
Pero non lle chega o xeito tradicional de tender. Non se fía. Do que?
Estende a roupa impúdicamente aberta ó vento. Non se fía do vento? Se cadra o aire é un mexericas que non se atreve a tocar zonas delicadas porque lle dá noxo. Así prendida a roupa, o aire non ten excusas para secar e levar fedores e humores que poidan quedar… aí.
Ou se cadra ten presa. É tarde. Quéroa seca e limpa para esta noite… ir navegar!

icon espEsta blancura inmaculada fue tendida sola. Alejada del pobre peluche que está a su lado lado, de espaldas, acostado en la cuerda, sin entender que carajo hace ahí, donde no puede jugar.
Si fue tendida sola, es que fue lavada sola, a mano. En una tina, en el lavadero, en el lavabo o en la pileta de lavar la loza. Las manos trataron cada parte de esta ropa con la intensidad necesaria para que quedara limpia y no se arruinara. Prenda cuidada es prenda amante. Lavado a mano es lavado personalizado, amoroso y cuidado.
Pero no le llega la manera tradicional de tender. No se fía. De qué?
Extiende la ropa impúdicamente abierta al viento. No se fía del viento? A lo mejor el aire es un tiquismiquis que no se atreve a tocar zonas delicadas porque le da asco. Así prendida la ropa, el aire no tiene excusas para secar y llevarse hedores y humores que puedan quedar… ahí.
O a lo mejor tiene prisa. Es tarde. La quiero seca y limpia para esta noche… salir a navegar! icon pinza

icon cataláAquesta blancor immaculada va ser estenida sola. Allunyada del pobre peluix que està al seu costat, d’esquena, ficat sobre la corda, sense entendre que cony fa aquí, on no pot jugar.
Si va ser tendida sola, és que va ser rentada sola, a mà. En una tina, en el safareig, en el lavabo o en la pila de rentar la pisa. Les mans van tractar cada part d’aquesta roba amb la intensitat necessària perquè quedés neta i no s’arruïnés. Peça cuidada és prengui amant. Rentat a mà és rentat personalitzat, amorós i cura.
Però no li arriba la manera tradicional de tendir. No es fia. De què?
Estén la roba impúdicament oberta al vent. No es fia del vent? Potser l’aire és un perepunyetes que no s’atreveix a tocar zones delicades perquè li fa fàstic. Així presa la roba, l’aire no té excuses per assecar i portar-se pudors i humors que puguin quedar… aquí.
O potser té pressa. És tard. La vull seca i neta per a aquesta nit… fer-me a la mar!icon pinza

icon portEsta brancura imaculada foi tendida só. Afastada do coitado ursinho de pelúcia que está ao seu costado, de costas, deitado na corda, sem perceber que caralho faz aí, onde não pode jogar.
Se foi tendida so, é que foi lavada só, a mão. Numa bacia, no lavadouiro, no lavabo. As mãos trataram cada parte desta roupa que intensidade necessária para que ficasse limpa e não se estragasse. Prenda cuidada é prenda querida. Lavagem a mão é lavagem personalizado, amoroso e cuidado.
Mas não lhe chega o modo tradicional de estender. Não se fia. Do que?
Estende a roupa impudicamente aberta ao vento. Não se fia do vento? Se calhar o ar é um mexericas que não se atreve a tocar zonas delicadas porque lhe dá noxo. Assim presa a roupa, o ar não tem escusas para secar e levar fedores e humores que possam ficar… aí.
Ou se calhar tem presa. É muito tarde. Quero-a seca e limpa para esta noite… ir navegar!icon pinza

icon englandThis spotless white clothes was hung up alone. Far of the poor stuffed little bear that is beside it, backwards, put upon the rope, without understanding what the hell is doing here, where it can not play.
If it was hunp up alone, it was washed alone, manually. In a vat, in the sink, in the toilet. Her hands treated each part of these clothes with the necessary intensity because it remained clean and I doesn’t get ruined. Clothes treated delicately are clothes treated with love. Washing manually is customized, loving and careful washing.
But it does not trust on the tradicional way hang up. She doesn’t rely on. On what?
Clothes is shameless open to the wind. Does she not trust on the wind? Perhaps the air is so fusspot that it does not dare to touch delicate zones because it does him disgust. Hung clothes up this way, the air has no excuses to dry and bring away the stinks and the humours that can remain… Here.
Or perhaps she is in a hurry. It is late. I want to it dry and clean for tonight… to sail the oceans! icon pinza

BLOGME TENDAL CCXX: Tendal de sapoconcho


blogme 220
icon englandicon porticon cataláicon esp

Unha coitada tartaruga colleu a chuvia e enchoupou a cuncha de fóra.
A tartaruga non é animal para apañar unha catarreira porque a cuncha non lle permite encher o peito e tomar o aire necesario para espirrar, así que nin pode permitirse ter ganas de espirrar.
Por iso cando a tartaruga enchoupada chegou a casa, tirou a cuncha de fóra, que leva axustada polas patas dianteiras (como os humanos o chubasqueiro) e púxoa a secar.
A cuncha de tartaruga é unha cuncha profesional, mantén a forma mesmo no estendal. Se non fora cuncha de tartaruga, sería plumaxe dun pardal.

icon espUna pobre tortuga se mojó con la lluvia y se empapó toda la concha de fuera.
La tortuga no es animal para coger un catarro porque la concha no le permite llenar el pecho y tomar el aire necesario para estornudar, así que ni puede permitirse tener ganas de estornudar.
Por eso cuando la tortuga empapada llegó a casa, se quitó la concha de fuera, que lleva ajustada por las patas delanteras (como los humanos el chubasquero) y la puso a secar.
La concha de tortuga es un concha profesional, mantiene la forma incluso en el tendedero. Si no fuera concha de tortuga, sería plumaje de pájaro carpintero. icon pinza

icon cataláUn pobre tortuga es va mullar amb la pluja i s’amarat tota la closca.
La tortuga no és animal per agafar un refredat perquè la closca no li permet omplir el pit i prendre l’aire per esternudar, així no es pot permetre tenir ganes d’esternudar.
Així que quan la tortuga remullada arriba a casa, es treu la closca, que s’ha ajustat per davant amb les cames (com els humans amb l’impermeable) i i el deixa assecar.
La closca de la tortuga és una closca professional, manté la forma fins i tot en el estenedor. Si no fos una closca de tortuga, seria plomatge de picot.icon pinza

icon portUma coitada tartaruga apanhou a chuva e enchoupou a concha de fora.
A tartaruga não é animal para apanhar uma catarreira porque a concha não lhe permite encher o peito e tomar o ar necessário para espirrar, assim que nem pode permitir-se ter ganas de espirrar.
Por isso quando a tartaruga enchoupada chegou a casa, tirou a concha de fora, que leva ajustada pelas patas dianteiras (como os humanos o chubasqueiro) e pô-la a secar.
A concha de tartaruga é uma concha profissional, mantém a forma mesmo no estendal. Se não fora concha de tartaruga, seria plumaxe de um pardal.icon pinza

icon englandA little turtle got wet with rain and it soaked all its shell out.
The turtle is not an animal to get cold because its shell does not allow it to inflate its chest and take the air required to sneeze, so it can not afford to have urge to sneeze.
By that, when soaked, turtle arrived home, it removed its shell out, which has been adjusted by the front legs (like a human raincoat) and set it to dry.
Turtle shell is a professional shell, it maintains its shape even in the drying rack. If it were not a tortoise shell, it would be plumage of a Woodpecker. icon pinza