‘Commedia (Un Xoguete para Goldoni)’, o con la risa como meta (25 años después)

BUTACA EN ANFITEATRO

commediacartel.jpg

Espectáculo en lengua gallega

La 34ª edición de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia acogió la recuperación de Commedia, emblemático espectáculo para la historia del teatro gallego, escrito y dirigido por Cándido Pazó, que se estrenase hace 25 años en este mismo festival y que entonces se acogió con grandísimo éxito tanto en Galicia como en todo el resto de España y parte del extranjero. Ahora, Contraproduccións recupera la función contando prácticamente con el mismo elenco que la estrenase hace un cuarto de siglo, dispuesta a emprender extensa gira para recuperar el éxito de entonces no solo para aquellas generaciones de público que no pudimos verla, sino también para los que la quieran recuperar. De la misma manera que en el momento de su estreno, el Auditorio del Castillo acogió esta recuperación, que a punto estuvo de quedar lastrada por una inoportuna llovizna que cayó en los momentos…

View original post 1.676 palabras máis

mudanzas

O blog muda de sitio. Hai tempo que o fixo, pero só me lembraron que non avisei da mudanza.
Agora está en

http://avelinogonzalez.gal/blog/

Bicos e todo o degaro de que me acompañedes na nova nave!!!

El blog se muda. Ya hace tiempo que se mudó, pero solo hoy me recordaron que no había avisado.
Ahora está en

http://avelinogonzalez.gal/blog/

Muchos besos y todo el ansia de que me acompañéis en la nueva nave!!!

BLOGME TENDAL CCXXII: Que fixo o pantalón?


blogme 222
icon englandicon porticon cataláicon esp
Toda a roupa ben estendidiña, a xeito, como ten que ser. Agás os trapos que xa son trapos, andan como trapos, trátanse como trapos, e téndense como trapos, xa que logo.
Pero ese pantalón de chándal… coitado. Aí arrebolado, pendente dunha pinza só… e mira que non falta corda onde tender!
Coitado do pantalón. Algo farías ti, ou quen te tendeu é mala persoa!

icon espToda la ropa bien estendidita, como tiene que ser. Excepto los trapos que ya son ellos trapos, andan como trapos, se tratan como trapos, y se tienden como trapos, en consecuencia.
Pero ese pantalón de chándal… pobre. Ahí tirado, pendiente de una pinza sólo… y mira que no falta cuerda donde tender!
Pobre pantalón. Algo harías tú, o quien te tendió es mala persona! icon pinza

icon cataláTota la roba be estesa, com ha de ser. Excepte els draps que ja són ells draps, viuen com a draps, son tractats com a draps, i son esteses, en conseqüència, com a draps.
Però aquests pantalons de xandall… pobrets. Aquí tirats, pendents d’una pinça només… i mira que no manca corda on tendir!
Pobrets els pantalons. Alguna cosa faries tu, o qui et va tendir és una persona dolenta! icon pinza

icon portToda a roupa bem estendidinha, com jeito, como tem que ser. Excepto os trapos que já são eles trapos, andam como trapos, sao tratados como trapos, e estendem-se como trapos, por tanto.
Mas essa calça de chándal, coitada. Aí arrebolada, pendente de um pregador só… e mira que não falta corda onde estender!
Pobre calça. Algo farias tu, ou quem te tendeu é má pessoa!icon pinza

icon englandThe whole clothes hung up well, in the right way. Except the rags that, well, they are rags, they are treated as rags, and are hung up as rags, of course.
But these trakie trousers… poor ones. Cramped, just a clamp… And there are even more rope to hung clothes up!
Poor trousers. You would have made something, or the one who hang you up is a bad person! icon pinza

BLOGME TENDAL CCXXI: Unha… barca

O pase de diapositivas require JavaScript.


icon englandicon porticon cataláicon esp
Esta brancura inmaculada foi tendida soa. Afastada do coitado peluche que está ó seu carón, de costas, deitado na corda, sen entender que carallo fai aí, onde non pode xogar.
Se foi tendida sóa, é que foi lavada soa, a man. Nunha tina, no lavadeiro, no lavabo ou na pileta da louza. As mans trataron cada parte desta roupa ca intensidade necesaria para que quedase limpa e non se estragase. Prenda coidada é prenda querida. Lavado a man é lavado persoalizado, amoroso e coidado.
Pero non lle chega o xeito tradicional de tender. Non se fía. Do que?
Estende a roupa impúdicamente aberta ó vento. Non se fía do vento? Se cadra o aire é un mexericas que non se atreve a tocar zonas delicadas porque lle dá noxo. Así prendida a roupa, o aire non ten excusas para secar e levar fedores e humores que poidan quedar… aí.
Ou se cadra ten presa. É tarde. Quéroa seca e limpa para esta noite… ir navegar!

icon espEsta blancura inmaculada fue tendida sola. Alejada del pobre peluche que está a su lado lado, de espaldas, acostado en la cuerda, sin entender que carajo hace ahí, donde no puede jugar.
Si fue tendida sola, es que fue lavada sola, a mano. En una tina, en el lavadero, en el lavabo o en la pileta de lavar la loza. Las manos trataron cada parte de esta ropa con la intensidad necesaria para que quedara limpia y no se arruinara. Prenda cuidada es prenda amante. Lavado a mano es lavado personalizado, amoroso y cuidado.
Pero no le llega la manera tradicional de tender. No se fía. De qué?
Extiende la ropa impúdicamente abierta al viento. No se fía del viento? A lo mejor el aire es un tiquismiquis que no se atreve a tocar zonas delicadas porque le da asco. Así prendida la ropa, el aire no tiene excusas para secar y llevarse hedores y humores que puedan quedar… ahí.
O a lo mejor tiene prisa. Es tarde. La quiero seca y limpia para esta noche… salir a navegar! icon pinza

icon cataláAquesta blancor immaculada va ser estenida sola. Allunyada del pobre peluix que està al seu costat, d’esquena, ficat sobre la corda, sense entendre que cony fa aquí, on no pot jugar.
Si va ser tendida sola, és que va ser rentada sola, a mà. En una tina, en el safareig, en el lavabo o en la pila de rentar la pisa. Les mans van tractar cada part d’aquesta roba amb la intensitat necessària perquè quedés neta i no s’arruïnés. Peça cuidada és prengui amant. Rentat a mà és rentat personalitzat, amorós i cura.
Però no li arriba la manera tradicional de tendir. No es fia. De què?
Estén la roba impúdicament oberta al vent. No es fia del vent? Potser l’aire és un perepunyetes que no s’atreveix a tocar zones delicades perquè li fa fàstic. Així presa la roba, l’aire no té excuses per assecar i portar-se pudors i humors que puguin quedar… aquí.
O potser té pressa. És tard. La vull seca i neta per a aquesta nit… fer-me a la mar!icon pinza

icon portEsta brancura imaculada foi tendida só. Afastada do coitado ursinho de pelúcia que está ao seu costado, de costas, deitado na corda, sem perceber que caralho faz aí, onde não pode jogar.
Se foi tendida so, é que foi lavada só, a mão. Numa bacia, no lavadouiro, no lavabo. As mãos trataram cada parte desta roupa que intensidade necessária para que ficasse limpa e não se estragasse. Prenda cuidada é prenda querida. Lavagem a mão é lavagem personalizado, amoroso e cuidado.
Mas não lhe chega o modo tradicional de estender. Não se fia. Do que?
Estende a roupa impudicamente aberta ao vento. Não se fia do vento? Se calhar o ar é um mexericas que não se atreve a tocar zonas delicadas porque lhe dá noxo. Assim presa a roupa, o ar não tem escusas para secar e levar fedores e humores que possam ficar… aí.
Ou se calhar tem presa. É muito tarde. Quero-a seca e limpa para esta noite… ir navegar!icon pinza

icon englandThis spotless white clothes was hung up alone. Far of the poor stuffed little bear that is beside it, backwards, put upon the rope, without understanding what the hell is doing here, where it can not play.
If it was hunp up alone, it was washed alone, manually. In a vat, in the sink, in the toilet. Her hands treated each part of these clothes with the necessary intensity because it remained clean and I doesn’t get ruined. Clothes treated delicately are clothes treated with love. Washing manually is customized, loving and careful washing.
But it does not trust on the tradicional way hang up. She doesn’t rely on. On what?
Clothes is shameless open to the wind. Does she not trust on the wind? Perhaps the air is so fusspot that it does not dare to touch delicate zones because it does him disgust. Hung clothes up this way, the air has no excuses to dry and bring away the stinks and the humours that can remain… Here.
Or perhaps she is in a hurry. It is late. I want to it dry and clean for tonight… to sail the oceans! icon pinza

BLOGME TENDAL CCXX: Tendal de sapoconcho


blogme 220
icon englandicon porticon cataláicon esp

Unha coitada tartaruga colleu a chuvia e enchoupou a cuncha de fóra.
A tartaruga non é animal para apañar unha catarreira porque a cuncha non lle permite encher o peito e tomar o aire necesario para espirrar, así que nin pode permitirse ter ganas de espirrar.
Por iso cando a tartaruga enchoupada chegou a casa, tirou a cuncha de fóra, que leva axustada polas patas dianteiras (como os humanos o chubasqueiro) e púxoa a secar.
A cuncha de tartaruga é unha cuncha profesional, mantén a forma mesmo no estendal. Se non fora cuncha de tartaruga, sería plumaxe dun pardal.

icon espUna pobre tortuga se mojó con la lluvia y se empapó toda la concha de fuera.
La tortuga no es animal para coger un catarro porque la concha no le permite llenar el pecho y tomar el aire necesario para estornudar, así que ni puede permitirse tener ganas de estornudar.
Por eso cuando la tortuga empapada llegó a casa, se quitó la concha de fuera, que lleva ajustada por las patas delanteras (como los humanos el chubasquero) y la puso a secar.
La concha de tortuga es un concha profesional, mantiene la forma incluso en el tendedero. Si no fuera concha de tortuga, sería plumaje de pájaro carpintero. icon pinza

icon cataláUn pobre tortuga es va mullar amb la pluja i s’amarat tota la closca.
La tortuga no és animal per agafar un refredat perquè la closca no li permet omplir el pit i prendre l’aire per esternudar, així no es pot permetre tenir ganes d’esternudar.
Així que quan la tortuga remullada arriba a casa, es treu la closca, que s’ha ajustat per davant amb les cames (com els humans amb l’impermeable) i i el deixa assecar.
La closca de la tortuga és una closca professional, manté la forma fins i tot en el estenedor. Si no fos una closca de tortuga, seria plomatge de picot.icon pinza

icon portUma coitada tartaruga apanhou a chuva e enchoupou a concha de fora.
A tartaruga não é animal para apanhar uma catarreira porque a concha não lhe permite encher o peito e tomar o ar necessário para espirrar, assim que nem pode permitir-se ter ganas de espirrar.
Por isso quando a tartaruga enchoupada chegou a casa, tirou a concha de fora, que leva ajustada pelas patas dianteiras (como os humanos o chubasqueiro) e pô-la a secar.
A concha de tartaruga é uma concha profissional, mantém a forma mesmo no estendal. Se não fora concha de tartaruga, seria plumaxe de um pardal.icon pinza

icon englandA little turtle got wet with rain and it soaked all its shell out.
The turtle is not an animal to get cold because its shell does not allow it to inflate its chest and take the air required to sneeze, so it can not afford to have urge to sneeze.
By that, when soaked, turtle arrived home, it removed its shell out, which has been adjusted by the front legs (like a human raincoat) and set it to dry.
Turtle shell is a professional shell, it maintains its shape even in the drying rack. If it were not a tortoise shell, it would be plumage of a Woodpecker. icon pinza

BLOGME TENDAL CCXIX: TENDAL PANZÓN


blogme 219
icon englandicon porticon cataláicon esp

Home, maduro e ben mantido. Tripón de tripa ben mantida con churrasco e bacallau á brasa, patacas para acompañar e ensalada para dar un toque de cor.
Chegar de traballar, traballo duro (manual ou non) e toparse ca felicidade de sofá, mando a distancia, cervexa e nada que facer.
A casa a temperatura máis que agradable. Esa que che permite vestir o albornoz e só o pantalón do pixama. E a tripa ó aire. Para que torturar a unha prenda ca condea de cinguir unha tripa prominente? Mellor deixar a tripa facer fotosíntese. Unha boa tripa é a mellor metáfora da redondade e rotundidade do planeta. E este home leva o planeta consigo.
Unha boa barriga leva en sí moitas cousas, metáforas, ideas, praceres e pareceres e algúns pelos.
Unha boa barriga leva en sí moita vida. A vantaxe é que a barriga permite que non deixes atrás esa vida, senón que a leves por diante. Dándolle a esta expresión o sentido que o portador queira.
Por que tapala, logo?

O que non entendo é que pasou para que só lavase isto e non esperase por máis roupa para facer a vogada.

icon espHombre, maduro y bien alimentado. Tripón de tripa bien alimentada con churrasco y bacalao a la brasa, patatas para acompañar y ensalada para dar un toque de color.
Llegar de trabajar, trabajo duro (manual o no) y encontrarse con la felicidad en forma de sofá, mando a distancia, cerveza y nada que hacer.
La casa a temperatura más que agradable. Esa que te permite vestir el albornoz e solo el pantalón del pijama. Y la tripa al aire. Para qué torturar a una prenda con la condena de ceñir una tripa prominente? Mejor dejar que la tripa haga fotosíntesis. Una buena tripa es la mejor metáfora de la redondez y rotundidad del planeta. Y este hombre lleva al planeta consigo.
Una buena barriga lleva en sí muchas cosas, metáforas, ideas, placeres y pareceres y algunas pelos.
Una buena barriga lleva en sí mucha vida. La ventaja es que la barriga permite que no dejes atrás esa vida, sino que la lleves por delante. Dándole a esta expresión el sentido que el portador quiera.
Por que taparla, entonces?

Lo que no entiendo es qué pasó para que solo lavase esto y no esperase por más ropa para hacer la colada.icon pinza

icon cataláHome. Madur i ben alimentat.
Panxa ben cuidada, amb barbacoa i bacallà a la planxa, patates per acompanyar i amanida per donar un toc de color.
Arribar de la feina, del treball dur (manual o no) i la feliçitat aquesta de sofà, control remot, cervesa i res a fer.
La temperatura de la casa més que agradable. Això permet vestir no més el barnús i els pantalons de pijama. I la panxa a l’aire. Per que torturar una camisola amb la sentencia de embolicar una panxa prominent? Millor deixar la panxa a fer la fotosíntesi.
Una bona panxa és la millor metàfora de la rodoneça i la rotunditat del planeta. I aquest home pren el planeta amb ell.
Una bona panxa pren moltes coses, les metàfores, les idees, les opinions i els plaers i una mica de pèl.
Una bona panxa pren a si mateixa quantitat de vides. L’avantatge és que aqueta panxa no deixa la vida enrere, però la porta avans. Donar a aquest expressió el sentit que vulgueu.
Per què cobrir-la, doncs?

El que no entenc és el que va passar per només rentar aquestas dos robas i no esperar més roba per possar la rentadora de robaicon pinza

icon portHomem, maduro e bem mantido.
Bandulho bem mantido com churrasco e bacalhau na grella, batatas para acompanhar e salada para dar um toque de cor.
Chegar de trabalhar, trabalho duro (manual ou não) e essa felicidade de sofá, controle remoto, cerveja e nada para fazer.
A casa a temperatura mais do que agradável. Essa que permite vestir o roupão de banho e apenas a calça do pijama. E o bandulho ao ar. Para que torturar uma prenda com a condenação de cingir um bandulho de destaque? Melhor deixar o bandulho fazer fotossíntese. Um bom bandulho é a melhor metáfora da arredondez e rotundidade do planeta. E este homem leva o planeta consigo.
Um bom bandulho barriga leva em si muitas coisas, metáforas, idéias, prazeres e pareceres e alguns pêlos.
Um bom bandulho leva em si muita vida. A vantagem é que a barriga permite que não deixe para trás essa vida, mas a leve por diante. Dando a esta expressão o sentido que o portador quixer.
Por que tapala depois?

O que não entendo é o que aconteceu para que só lavasse estas dúas peças e não esperasse por mais roupa para fazer a vogada. icon pinza

icon englandMature and well-fed man.
A well-fed big-belly with barbecue and grilled cod, potatoes to accompany them and salad as a touch of color.
Back home from work, hard work (handmade or not) and that happiness of couch, remote control, beer and nothing to do.
The house temperature is more than pleasant. That lets you wear the bath robe and the pijama pants only. And his gut at open air. Why do you have to condemn a shirt to surround a prominent gut? Better leave the gut to make photosynthesis. A good gut is the best metaphor for the rounded and rotundity of planet. And this man takes the planet with him.
A good gut itself takes many things, metaphors, ideas, opinions and pleasures and some hair.
A good gut itself takes itself much life. The advantage is this gut doesn’t let his live behind, but ahead. You can understand this idiom as you like.
Why cover it, then?

What we do not understand is what did happen to just wash two clothes and not to wait for more ones to make the laundryicon pinza

BLOGME TENDAL CCXVIII: Desleixo


blogme 218
icon englandicon porticon cataláicon esp
A roupa merece outro trato e non este tirala na corda, chantarlle unha pinza e tira da corda, e outra peza e outra pinza e tira da corda, e … así sucesivamente.

Coitadas, están tiradas á baqueta, de calquera maneira, non importa como queden. Póñenlle a pinza por non perdelas, por aforrar, pero derramadas xa están. Ou non plancha ou ten quen lle planche.

I el tratará así ós mobles? Tratará así á xente, familia, amigos, compañeiras de traballo? Moito me temo que si. Oes, a roupa toda branca, si, pero o corazón ha de telo coma o tendal: cheo de desleixo.

Quen pode ser amigo desta xente?
Que caste de xente é quen tende así a roupa?

icon espLa ropa merece otro trato, y no este tirarla en la cuerda, plantarle una pinza y tira de la cuerda, y otra pieza y otra pinza y tira de la cuerda, y … así sucesivamente ….

Pobres, están tiradas de cualquier manera, no importa como queden. Les ponen la pinza por no perderlas, para ahorrar, pero ahí están, tiradas. O no plancha o tiene quien le planche.

Y tratará así los muebles? Tratará así a las personas, familia, amigos, compañeras de trabajo? Me temo que sí. Oye, la ropa toda blanca, sí, pero el corazón debe de tenerlo como el tendal: abandonado.

¿Quién puede ser amigo de esta gente?
¿Qué clase de gente es la que tiende ropa así? icon pinza

icon cataláLa roba mereix un altre tractament, no aquet llençarla a la corda, posar una pinça i tira de la corda, i l’altra peça i l’altra pinça i tira de la corda, i successivament ….

Pobrets s’han col·locat de totes maneres, no importa com es romanen. Ells van posar la brida no perdre’ls, per estalviar, peró ja están estropelladas. O cap planxa o té qui planxe.

I tractará així els mobles? Tractará així Tractará així Tractará així persones, família, amics, companys de treball? Em temo que si. Hey, tota roba blanca, sí, però el cor ha de tenir-lo com el estenedor: abandonat

Qui pot ser un amic d’aquesta gent?
Quina classe de gent és la que estén així la roba ? icon pinza

icon portA roupa merece um outro tratamento e não este tirá-la na corda, por-lhe um pregador e tira da corda, e outra peça e um outro pregador e tira da corda, e … deixa lá ir.

Coitadas, estão tiradas de qualquer maneira, não importa como estejam. Póem-lhe o pregador para não perdela, por poupar, mas derramadas já estão. Ou não passa o ferro ou tem quem o passe.

E será assim com os móveis? Tratará assim ás pessoas, família, amigos, colegas de trabalho? Muito temo que sim. Oi, a roupa toda branca, sim, mas o coração deve-o ter como o tendal: cheio de desleixo.

Quem pode ser amigo desta gente?
Que caste de gente é quem estende assim a roupa? icon pinza

icon englandClothes deserve another tractment and they don´t this way of throwing it on the rope, to put a clothespin and pulls the rope, and another cloth and another clamp just for and pulls the rope, and so on ….

Poor clothes, they are treated in bad manners , anyway, . They put the clamp just for not to lose them, to save, but they are mistreated already. Or they don´t iron or they have who iron their clothes.

And may be they treat furniture in this way? people, family, friends, co-workers? I’m afraid so. Hey, all their clothes are white , yes, but their heart must be as their clothesline: full of slackness.

Who can be a friend of these people?
What kind of people is the one who hang their clothes up this way ? icon pinza